Bmr

Bazalni metabolizam (BMR) je (kako mu i samo ime kaže) minimum potrebne energije za dnevno održavanje telesnih funkcija kod osobe koja spava, sedi ili naprosto ništa ne radi, dakle odmara se.

Na bazalni metabolizam utiču sledeći činioci:

godine – u mladosti je BMR viši, u starosti niži;
visina – viši ljudi imaju viši BMR;
razvoj – deca i trudnice imaju viši BMR;
sastav tela – što više mišićnog tkiva, viši BMR; što više masnog tkiva, niži BMR;
groznica – povišena temperatura znači povećani BMR;
stres – hormoni stresa mogu izazvati povećanje BMR-a;
spoljna temperatura – zanimljivo da i visoka i niska temperatura mogu podići nivo BMR-a;
glad i deficitarna prehrana – snižavaju nivo BMR-a.

Kako izračunati BMR?

Formula je jednostavna i glasi:
BMR = telesna težina kg x 20 kcal…

Evo, primera: Petar ima 75 kg x 20 = 1 500 kcal, što znači da mu je bazalni metabolizam 1.500 kcal.

Ovo je, naravno, najjednostavnija metoda izračuna BMR-a, koja daje okvirne rezultate. Postoji i Harris-Benedictova metoda, ali se izvodi puno složenijom jednačinom.

Muškarci
Žene
Visina (u cm)
Težina (u kg)
Starost (u godinama)

Vaše dnevne energetske potrebe (bazalni metabolizam) su: kcal