Trendovi upisa u srednje škole u Beogradu

28. Apr. 2020.   //   Autor:   //   Roditeljstvo   //   No Comment

Posle osnovne škole, za decu sledeći važan korak jeste upis u srednju školu. Izbor za decu uz usmeravanje od strane roditelje, nastavnika i drugih stručnih lica nije nimalo lak. Pritisak je velik. Preporuka je da se odluka, izbor buduće škole donese na vreme uz odgovarajuće pripreme. Informisanje o srednjim školama je bitan korak i pomaže u eleminisanju neadekvatnih izbora i donošenju prave odluke za upis, gde će dete shodno znanju i željama postići uspeh i biti zadovoljno.

U Srbiji prilikom upisa u poslednjih nekoliko godina se trend menjao za neke smerove. Gimnazija, ekonomska škola, računarski smerovi, elektrotehnička škola, medicinska škola su češća opredeljenja budućih srednjoškolaca. Broj bodova na upisu zavisi od uspeha iz osnovne škole i uspeha sa prijemnom ispitu. Uspehu mogu da doprinesu i diplome sa nacionalnih takmičenja.

Takođe trend upisa u privatnu srednju školu (najčešće gimnaziju i ekonomsku), u našoj zemlji je konstantno u porastu. Nove savremenije i inovativnije metode koje privatne škole primenjuju, daju uspeh kao rezultat. Budućnost u IT sektoru je često izbor potpuno opravdano. Ova grana se danas širi u svim segmentima pa se otvaraju novi smerovi i broj odeljenja, koja omogućuju prespektivu mladima na ovom polju.  Zanati su često u manjini što se tiče izbora upisa u srednju školu, mada roditelji neretko instistiraju i na konkretnom zanimanju nakon završene srednje škole. 

Najtraženije gimnazije u Beogradu

Već par godina ovo su gimnazije za koje vlada najveće interesovanje. 

1. X beogradska gimnazija

2. III beogradska gimnazija

3. I beogradska gimnazija

4. IX beogradska gimnazija

5. XIV beogradska gimnazija

6.  IV beogradska gimnazija

7.  XIII beogradska gimnazija

8. V beogradska gimnazija

9.  Privatna gimnazija Arhimed

10.  Sportska gimnazija

Privatne srednje škole u Beogradu

Školovanje u privatnim srednjim školama omogućava lakšu komunikaciju sa predavačima, praćenje rada đaka i individualan pristup detetu. Broj privatnih školskih ustanova kod nas je prešao 50 i sve one su akreditovane. Pojedine škole su priznate u inostranstvu i dobro povezane sa određenim fakultetima visokog ranga za dalje školovanje učenika. Prednosti ovih škola su: odlična tehnička opremljenost, moderan prostor, čistija i bezbednija sredina, rad nastavnika sa učenikom u vidu mentorstva. Neke od privatnih škola imaju uslugu prevoza đaka. Uz to, profesionalnim sportistima privatna škola omogućuje razvoj na oba polja, prilagođavanje programa obavezama.  

Školarina privatnih škola podrazumeva određene stvari koje u državnim obrazovanim ustanovama svakako naknadno kupujete, kao što su na primer udžbenici. Ishrana je takođe veoma bitan segment kome se pristupa sa velikom paznjom. Deca u razvoju neretko nemaju dobru naviku kvalitetnih obroka, većina srednjih privatnih škola im omogućava pravilnu ishranu u kantinama. Uz to su deca koja pohađaju nastavu ovakve ustanove osigurana. 

Privatne gimnazije su odabir onih koji bi želeli da dopune svoje znanje na više različitih polja. Time stiču dobru osnovu za više različitih opredeljenja uz maksimalnu posvećenost. Ovakvo obrazovanje prevazilazi kvalitet državnih institucija. Mogućnost interaktivne nastave je odlično sredstvo koje motiviše i ukljućuje đake kreativnim putem u program. 

Kada su privatne gimnazije u Beogradu u pitanju, opšti smer je najpopularniji, nakon toga društveno-jezički smer koji je skoro pa podjednako tražen. Sistem obrazovanja privatnih škola je svakako izveden po programu Ministarstva prosvete. 

Dodatne opcije koje možete često nude privatne škole su upisi u prvi, drugi i treći razred kao i dokvalifikacija, prekvalifikacija i vanredno pohađanje nastave. Dokvalifikacijom vi možete povećeti stepen vašeg obrazovanja iz drugog ili istog obrazovanog profila. Promenu vašeg zanimanja u okviru istog ili različitog područja rada možete prekvalifikacijom omogućiti ukoliko prethodno ispunjavate precizno određene uslove za to. Vanredno školovanje je sistem gde ćete završiti upisan smer polaganjem ispita, po programu koji stručna lica određuju i savetuje se obama koje nemaju vremena za redovnu nastavu ( npr: profesionalni sportisti…).

Odabir srednje škole je prva odluka, koja pokazuje zrelost deteta, nakon završene osnovne škole. Živimo u modernom dobu, gde se u razmaku od samo jednu deceniju drastično razlikuje pristup, način i dostupnost informacija koje su tu da vam se olakša ceo proces. Pripreme za upis su bitne kao i to da se krene sa istim na vreme. Svaka škola i nadležni učestvuju aktivno u usmeravanju i odabiru buduće škole (ili čak zanimanja) deteta prema njegovim afinitetima. Ukoliko je potrebno psiholg je dobar izbor za dodatni razgovor i savetovanje na ovu temu. Dok sve informacije od potencijalne srednje škole možete dobiti uvek preko navedenih kontakta. Prilikom sužavanja izbora još jedna od opcija koja vam može pomoći jeste : Test profesionalne orijentacije.

O autoru :