Anonihija

8. Nov. 2011.   //   Autor:   //   Bolest, Zdravlje   //   No Comment

Anonihija je urodjeno nedostajanje nokata, koji može biti združeno sa anhidrozom (nedostatkom lučenja znoja), hipotrihozom (razredjenošću dlaka) i anodoncijom (nedostajanjem zuba).
Anonihija može biti urodjena ili sekundarna kao posledica nekih oboljenja nokatne ploče, vaskularna, gljivična, posttraumatska.
Klinička slika:prisutan je nedostatak jedne ili više nokatnih ploča na prstima ruku ili nogu.Drugih simptoma nema.
Dijagnoza:se postavlja na osnovu pregleda dermatologa.
Lečenje:kod urodjene anonihije nema terapije.Kod sekundarne može da se leči osnovno oboljenje i nokat vremenom ponovo može da izraste.
Izvor: Bolesno Dete

O autoru :