Citrobacter

6. Nov. 2011.   //   Autor:   //   Bolest, Zdravlje   //   No Comment

Citrobacter je gram negativan bacil.Obuhvata nekoliko vrsta:
Citrobacter freundi, citrobacter amalonaticus, citrobacter koseri.Pripadaju grupi oportunističkih bakterija izazivaju poremećaje samo kod ljudi sa oslabljenim imunitetom, ne izazivajući nikakve patološke promene.Pod određenim uslovima neki od njih mogu izazvati blage akutne infekcije digestivnog trakta kao citrobacter amalonaticus i citrobacter feundi dok citrobacter koseri je uzročnik septikemije i meningitisa kod novorođenčadi.
Izolacija citrobactera se može očekivati iz fecesa, urina, krvi ili likvora.
Prisustvu u stolici može se smatrati fiziološkim nalazom, dok u krvi, mokraći i likvoru se smatra patološkim nalazom.
Lečenje: primena u lečenju cefalosporinske antibiotike treće generacije-Cefatoksim, Cefoperazon i novije aminoglikozidne antibiotike-Amikacin.Uvek je najvažnije uskladiti antibiotsku terapiju sa rezultatima antibiograma.
Izvor:Bolesno Dete

O autoru :