Održavanje laktacije

2. Nov. 2011.   //   Autor:   //   Bebe, Zdravlje   //   No Comment

Održavanje laktacije (lučenje mleka) se uspostavlja u toku prvih dvanaest časova posle porođaja.Dalje održavanje i stimulisanje laktacije zavisi od mnogih činilaca: lučenja hormona, pražnjenja dojki, psihičkih činilaca, ishrana dojilja.Mlečnost dojke zavisi pre svega od količine žlezdanog tkiva.Količina mleka zavisi od ishrane i psihičkog stanja dojilje.Vrlo često male dojke sa dobro razvijenim mlečnim tkivom, koje se pipa u vidu grozdastih tvorevina daju više mleka, nego velike dojke sa dosta masnog tkiva.
Mlečna dojka se prepoznaje po sledećim osobinama izraženost krvnih sudova u koži dojke, dojka je nabrekla jedra i topla.Dojke pre i posle porođaja treba oprati čistom mlakom vodom i osušiti gazom.Bradavice treba uvek da budu suve.Odojčetu ne treba dozvoliti da dugo sisa, jer na taj način macerira bradavicu.Pražnjenje dojke je važan činilac za održavanje dobre laktacije.Pražnjenje dojke podstiče na dalje stvaranje mleka, dok zadržavanje mleka u dojci deluje inhibitorno na lučenje novog mleka.Zbog toga ako odojče ne može da izprazni dojke, treba ih prazniti rukom, ručnom ili elektičnom pumpicom.Kao što je spomenuto za održavanje dobre laktacije utiče psihičko stanje majke, odmor, raspoloženje, odsustvo straha i dobra ishrana dojilje.
Izvor:Savetovaliste za Bebe

O autoru :